• همه چیز درباره انرژی هسته ای

  همه چیز درباره انرژی هسته ای

  همه چیز درباره انرژی هسته ای     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 18,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 9,000 تومان
 • کار تحقیقی همه چیز درباره انرژي اتمي و مزایا و معایب آن به زبان ساده و کاربردی

  کار تحقیقی همه چیز درباره انرژي اتمي و مزایا و معایب آن به زبان ساده و کاربردی

  کار تحقیقی همه چیز درباره انرژي اتمي و مزایا و معایب آن به زبان ساده و کاربردی     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 17,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 • کار تحقیقی نقش و كاربرد انرژي هسته اي در كشاورزي

  کار تحقیقی نقش و كاربرد انرژي هسته اي در كشاورزي

   کار تحقیقی نقش و كاربرد انرژي هسته اي در كشاورزي     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 18,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 9,000 تومان
 • پروژه تحقیقاتی همه چیز در مورد نانوتكنولوژي

  پروژه تحقیقاتی همه چیز در مورد نانوتكنولوژي

  پروژه تحقیقاتی همه چیز در مورد نانوتكنولوژي     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 17,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 • معرفي مواد پرتو زا واكتشاف اورانيوم در ايران به طور کامل

  معرفي مواد پرتو زا واكتشاف اورانيوم در ايران به طور کامل

  معرفي مواد پرتو زا واكتشاف اورانيوم در ايران به طور کامل     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 17,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 • کار تحقیقی بررسی و شناخت نيروگاه ها و رآكتورهاي هسته اي به زبان ساده

  کار تحقیقی بررسی و شناخت نيروگاه ها و رآكتورهاي هسته اي به زبان ساده

   کار تحقیقی بررسی و شناخت نيروگاه ها و رآكتورهاي هسته اي به زبان ساده     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 17,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 • دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

  دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

   دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 17,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 • پروژه تحقیقاتی همه چیز درباره اورانيوم به زبان ساده و کاربردی

  پروژه تحقیقاتی همه چیز درباره اورانيوم به زبان ساده و کاربردی

   پروژه تحقیقاتی همه چیز درباره اورانيوم به زبان ساده و کاربردی     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 18,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 9,000 تومان
 • پروژه تحقیقاتی در مورد فروشگاه مجازی

  پروژه تحقیقاتی در مورد فروشگاه مجازی

   پروژه تحقیقاتی در مورد فروشگاه مجازی     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 18,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 9,000 تومان
 • نيروگاهها و رآكتورهاي هسته اي

  نيروگاهها و رآكتورهاي هسته اي

   نيروگاهها و رآكتورهاي هسته اي     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 17,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 • انرژی هسته ای و کاربرد  صلح آمیزآن

  انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیزآن

   انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیزآن     توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ فروردین ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 17,000 تومان تخفیف : 50% مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 • پاورپوینت خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار

  پاورپوینت خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار

  خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار پاورپوینت خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار تلخیص کتاب مهندسی نرم افزار رشته مهندسی رشته کامپیوتر استفاده از سه کتاب جامع + کامل  تعداد اسلاید : 58        سر فصل مطالب : تعريف سيستم تعریف نرم‏ افزار، چرخه حیات سیستم مفاهیم تحلیل و طراحی سیستم‏ها سیستمهای اطلاعاتی ساخت‏یافته امكان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱ آذر ۱۳۹۹  

  مبلغ واقعی : 50,000 تومان تخفیف : 15% مبلغ قابل پرداخت : 42,500 تومان
 • دانلود تحقیق نانو تكنولوژي(نانو فناوری)

  دانلود تحقیق نانو تكنولوژي(نانو فناوری)

  دانلود تحقیق نانو تكنولوژي(نانو فناوری)   قسمتی از محصول: مقدمه: حدود 100 سال پيش براي اولين بار مسئله استفاده از انرژي عظيم هسته اي مطرح شد. بشر همواره نمي توانست درك تجربي و صحيحي نسبت به اين موضوع داشته باشد، ولي ديري نپاييد كه دانش و تكنولوژي اين انرژي در اختيار بشر قرار گرفت و توانست استفاده از اين انرژي فوق العاده را تجربه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مهر ۱۳۹۹  

  مبلغ واقعی : 10,000 تومان تخفیف : 80% مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان
 • تحقیق کامل نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی

  تحقیق کامل نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی

  تحقیق کامل نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی پاورپوینت تحقیق کامل نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی رشته فناوری جامع + کامل   تعداد اسلاید : 50     سرفصل ها : انواع نانوذرات سلولزی و روش های تولید آن نانوذرات سلولزی (نانوفیبرسلولزی) روش استخراج مکانیکی یا شیمیایی/مکانیکی روش میکروبی ویژگی ها ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ آبان ۱۳۹۸  

  مبلغ واقعی : 49,500 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 44,550 تومان
 • ابر خازن کاغذی با استفاده از نانو ذرات گرافیت

  در این فایل به طور تخصصی به روش های ساخت نانو خازن پرداخته است و موارد یاد شده به صورت آزمایشگاهی تست شده است و نتایج مورد توجه است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸  

  مبلغ قابل پرداخت : 9,500 تومان
 • فروش ویژه اینترنت ماهانه ايرانسل بدون پرداخت ماليات بصورت مستقیم از پرامیس شاپ

  فروش ویژه اینترنت ماهانه ايرانسل بدون پرداخت ماليات بصورت مستقیم از پرامیس شاپ

  طرح ویژه فروش اینترنت ماهانه ايرانسل بدون پرداخت ماليات و هيچگونه هزينه اضافى در کانال پرامیس شاپ آغاز شد.   ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷  

  مبلغ واقعی : 1,000 تومان تخفیف : 80% مبلغ قابل پرداخت : 200 تومان
 • مجموعه مقالات شیشه و شیشه سرامیک ها

  مجموعه ای از مقالات شیشه و شیشه سرامیک سیلیکاتی و فسفاتی برای محققین و دانشجویان در این زمینه آماده شده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ دی ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
 • پكيج مقاله 9 فايل با فرمت در زمينه نانوتکنولوژی وقابل ويرايش

  پكيج مقاله 9 فايل با فرمت در زمينه نانوتکنولوژی وقابل ويرايش

  9 مقاله شامل : نانوتکنولوژی.doc نانوتکنولوژی1.doc نانوتکنولوژی و کاربرد آن .doc نانو حسگرها.doc نانو.doc نانوکامپوزيت.doc نانوتکنولوژی و کشاورزی.doc نانوتكنولوژي  چيست.doc تاريخچه نانو تكنولوژي در دنيا.doc نانوتکنولوژی آشنائی با فناوری معجزه گر آینده جهان- نانو تکنولوژی- به زبان ساده • ساخت مواد بسیار سبک و محکم برای مصارف مرسوم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان